Wang & Kewangan

Bersara? Bagaimana sekarang? |

Bagaimanakah pesara membuat pelarasan kepada pasca kerjaya mereka? Merrill Lynch mendapati ia boleh mengambil masa selama tiga tahun untuk orang ramai menghilangkan identiti kerja mereka.